pkpdomy@pkpdomy.sk Tel:0911258503

POLYFUNKČNÝ OBJEKT KVP MOSKOVSKÁ-WUPPERTÁLSKA

          Firma PKP s.r.o. Košice plánuje výstavbu polyfunkčnej budovy na sídlisku  KVP   v lokalite Moskovská – Wuppertálska.

 

 

Hlavnou funkciou objektu je parkovanie  s kapacitou 144  garážových boxov.  Posledné podlažie je navrhnuté ako administratíva.

Vizualizácie  exteriér

 

            Objekt  bude  tvorený  2 podzemnými  , 4 nadzemnými podlažiami  s  posledným ustupujúcim podlažím . Vstup do objektu je navrhnutý z Wuppertálskej ulice ( príjazdová cesta k tenisovému areálu).  Garážový  dom  bude vybavený dvoma  auto výťahmi .  Vstup do objektu bude umožnený výlučne oprávneným držiteľom prístupových kariet. Celý garážový dom bude monitorovaný kamerovým systémom, ktorý bude prístupný cez internet každému užívateľovi. Každý garážový box v garážovom dome bude ešte osobitne uzavretý výklopnou bránou a od susednej garáže ho bude oddeľovať murovaná priečka. Rozmery garážového  boxu sú  3120 x 6400 mm , výška 2250 mm. Garážová  brána má rozmery 2750 x 2100 mm.

 

Vizualizácie  interiér

 

 Pôdorysy
 

 

Pohľady